Privacyverklaring

Privacyreglement van Goedgezond.nl

De AVG is de wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Dit privacyreglement is bedoeld om jou te informeren over jouw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG.

Op Goedgezond.nl worden geen medische gegevens van personen verwerkt. We verwerken ook geen persoonsgegevens voor het inschrijven. Inschrijven en het verwerken van persoonsgegevens gebeurt direct bij de (online) aanbieder.
We verwerken wel persoonsgegevens van aanbieders (onder andere organisatienaam en emailadres). Dit is noodzakelijk om Goedgezond.nl te laten functioneren. Er vindt geen verwerking plaats voor andere doeleinden. Ook worden gegevens niet gedeeld met derden.

Admin users binnen Goedgezond.nl hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met gegevens van aanbieders. Deze gegevens zijn beveiligd tegen onbevoegde toegang. De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede dienstverlening. Een aanbieder heeft het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van de aanbieder verwerkt worden.

Op de website wordt, indien we persoonsgegevens vragen, aangegeven waarvoor deze gebruikt worden. Goedgezond.nl gebruikt technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op de computer, tablet of smartphone. De cookies die gebruikt worden zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Een gebruiker kan zich afmelden voor cookies in de internetbrowser.

Heb jij een vraag of een klacht? Mail dan naar info@goedgezond.nl