Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden februari 2022​​​​​​​

Algemeen:
Goedgezond.nl doet haar uiterste best goede diensten te ontwikkelen tegen een lage prijs. Goedgezond.nl is onderdeel van Stichting Huisartsenpraktijk.nl. Ben jij niet tevreden? Contact ons op info@goedgezond.nl en we kijken naar een oplossing. De basis is vertrouwen.
Voor de goede orde hebben we de noodzakelijke artikelen op een rij gezet.

Artikel 1: Diensten
1.1 Goedgezond.nl biedt 1 dienst aan:
– Platform Goedgezond.nl
1.2 Een aanbieder kan zelf informatie plaatsen op Goedgezond.nl. Het aanbod van zorg- en welzijn aanbieders wordt zorgvuldig gescreend op basis van vastgestelde criteria. Dit gebeurt door een commissie die is samengesteld uit huisartsen, GGD, JBZ en gemeente.  

Artikel 2: Advertenties
Er worden geen advertenties geplaatst op Goedgezond.nl, behalve het aanbod van aanbieders.

Artikel 4: Gebruik van de Website
4.1 Aanbieder zorgt ervoor dat zelf geplaatste informatie maatschappelijk acceptabel is.
4.2 Goedgezond.nl behoudt zich het recht voor om ingeval van schending van artikel 4.1, de inhoud van het aanbod te wijzigen, verwijderen of non-actief te maken.

Artikel 5: Aansprakelijkheid
Alle op de site geplaatste informatie is met grote zorgvuldigheid gecontroleerd door Goedgezond.nl. De controle wordt gedaan door onafhankelijke medewerkers van gemeente, JBZ, GGD en huisartsen. De inhoud van de site wordt regelmatig gecontroleerd en geactualiseerd.
De aanbieder (die het aanbod plaatst) is en blijft verantwoordelijk voor het zelf geplaatste aanbod.

Goedgezond.nl accepteert geen aansprakelijkheid voor eventuele schade of consequenties, ontstaan door direct of indirect gebruik van de gepubliceerde informatie.

Artikel 6: Intellectuele eigendomsrechten
Goedgezond.nl bezit alle intellectuele eigendomsrechten op de teksten, behalve waar wordt verwezen naar andere bronnen of websites.
Als u vanaf uw website wilt linken naar (een onderdeel van) deze website, dan hoeft u daar geen toestemming voor te vragen. Gebruik van de informatie van Goedgezond.nl elders is toegestaan met bronvermelding van Goedgezond.nl.
Alle intellectuele eigendomsrechten op het beeldmateriaal berusten bij Goedgezond.nl en/of haar licentiegevers. Gebruik van het beeldmateriaal is uitsluitend toegestaan voor privédoeleinden. Het anderszins openbaar maken en/of verveelvoudigen van het beeldmateriaal is niet toegestaan.