Terug naar overzicht
Voeding, Roken en alcohol, Bewegen, Slaap en ontspanning Leefstijl Coaching Rosmalen

Bij Leefstijl Coaching Rosmalen kunt u deelnemen aan de Gecombineerde Leefstijl Interventie met het programma CooL . Dit is een programma waarbij u door een leefstijlcoach geholpen wordt om een gezonde leefstijl te ontwikkelen.

Bekijk de website
Adres
Groote Wielenlaan 95
5247JA Rosmalen

Contact
www.leefstijlcoachingrosmalen.nl
0618202566
Aanbod
Op locatie
Gecombineerde Leefstijl Interventie (doel : gewichtsafname en leefstijl veranderen bij BMI boven de 25))
Bij Leefstijl Coaching Rosmalen kunt u deelnemen aan de Gecombineerde Leefstijl Interventie met het programma CooL . Dit is een programma waarbij u door een leefstijlcoach geholpen wordt om een gezonde leefstijl te ontwikkelen. U werkt samen met uw coach aan een leefstijl die bij u past en waarbij ongezonde gewoontes worden aangepast.

Wanneer kunt u deelnemen aan het programma?

U komt in aanmerking als u :

*18 jaar of ouder bent.
*Ernstig overgewicht heeft (BMI van 30 of hoger).
*Overgewicht heeft (BMI van 25 of hoger) en een verhoogd risico op hart- en vaatziekten of diabetes heeft.
*Overgewicht heeft (BMI van 25 of hoger) en een buikomtrek van meer dan 88 cm (vrouwen) of 102 cm (mannen).
*Een BMI heeft van meer dan 25 en artrose of slaapapneu.
*de Nederlandse taal goed beheerst.

Hoe ziet het CooL-programma er uit?

Het programma bestaat uit 2 onderdelen:
het basisprogramma en het onderhoudsprogramma.
Het geheel duurt 24 maanden en elk deel bestaat uit 4 individuele
en 8 groepsbijeenkomsten.
In de groepsbijeenkomsten komen leefstijl gerelateerde thema’s aan de orde, waaronder voeding, beweging, slaap, stress & ontspanning en gedragsverandering. In de individuele sessies is er ruimte om meer op uw persoonlijke situatie in te gaan.

Wat gaat u doen?

Kleine veranderingen kunnen een groot effect hebben op uw gezondheid. Samen met de leefstijlcoach bekijkt u welke gewoontes u kunt aanpassen. De coach helpt u om deze aanpassingen te integreren in uw dagelijkse leven. Hierdoor kunt u een verandering in leefstijl ook daadwerkelijk volhouden, met blijvend resultaat. U maakt doelen waaruit acties volgen die bij u passen en die u in uw eigen tempo kunt doen.

Wat levert het u op?

Inzicht in uw dagelijkse gewoontes en hulp om deze aan te passen.
Contacten met anderen die hetzelfde programma volgen.
U bent op de hoogte van de mogelijkheden om te bewegen in uw omgeving.

Vergoeding

Er zijn in principe geen kosten verbonden aan het leefstijlprogramma. Vergoeding vindt plaats vanuit uw basisverzekering zonder dat dit in mindering gebracht wordt op uw eigen risico.

Een enkele zorgverzekering gaat echter helaas geen contract aan met individuele aanbieders van het CooL Leefstijlprogramma. Informeer bij uw leefstijlcoach over de vergoedingsmogelijkheden door uw zorgverzekeraar.

Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u wel een verwijzing nodig van uw huisarts of praktijkondersteuner.

Wat wordt er van u verwacht?

Coaching op Leefstijl (CooL) is GRATIS, maar niet vrijblijvend! Het is een intensief programma, dat alleen effectief zal zijn wanneer u zich volledig inzet.

De meeste zorgverzekeraars betalen uw deelname en investeren daarmee in u.

In ruil daarvoor zien wij graag dat u:

Gemotiveerd wilt werken aan het veranderen van uw leefstijl.
enthousiast bent.
doorzettingsvermogen toont

Het programma duurt twee jaar en wordt uitgevoerd in samenwerking met Fysiotherapie De Groote Wielen in Rosmalen.
Op locatie
GLI sport voor deelnemers aan een GLI-traject
* sporten in een klein groepje van maximaal 6 GLI-deelnemers
* onder deskundige begeleiding van een fysiotherapeut,

* De lessen van een uur worden gegeven op dinsdag 19.00-20.00 u.
* € 115,- /kwartaal .